Aktuální rozvrh hodin


Plánovaný rozvrh hodin na školní rok 2024/2025


Praha 7
TJ Sokol Letná (U Studánky 2)
Praha 7
Jóga Letná (Dobrovského 20)
pondělí 15.00 - 15.55
Minibalet l (4 - 5 let)


16.00 - 16.55
Minibalet ll (6 - 7 let)

úterý
středa 17.00 - 17.55
Klasický tanec I (8 - 11 let)

14.30 - 15.25
Minibalet l (4 - 5 let)


15.35 - 16.30
Minibalet ll (6 - 7 let)
čtvrtek 15.15 - 16.00
První baletní krůčky (4 roky)

pátek 14.00 - 14.55
Klasický tanec I (9 - 12 let )


Rozvrh hodin na školní rok 2023/2024


Praha 7
TJ Sokol Letná (U Studánky 2)
Praha 7
Jóga Letná (Dobrovského 20)
pondělí 15.00 - 15.55
Minibalet l (4 - 5 let)
pokračující

16.00 - 16.55
Minibalet ll (6 - 7 let)
pokračující
* kapacita naplněna
17.05 - 18.00
Balet dospělí
začátečníci
*kurz se otevře při minimálním počtu 5 přihlášených.
úterý
středa 14.45 - 15.30
Minibalet l (4 - 5 let)
začínající
* kapacita naplněna
15.35 - 16.30
Minibalet ll (6 - 7 let)
začínající
čtvrtek
pátek 14.00 - 15.00
Klasický tanec I

Praha 7

Balet


Výuka baletu je u nás možná již od 4 let. Děti začínají ve skupině Minibalet l, kde hodiny probíhají hravou formou. Od 6 let se lekce prodlouží na 60 min., děti již chodí do skupiny Minibalet ll Učí se zde baletním základům zejména na zemi, cviky jsou zaměřené na zpevnění a protažení těla. Když mají žáci správné držení těla a kvalitní základy baletu, přirozeně pokračují s výukou ve skupině Klasický tanec. Tady se žáci učí již klasické baletní cviky u tyče a na volnosti.


Přihlásit se

Adresa:
TJ Sokol Letná , U Studánky 2, Praha 7
Jóga Letná, Dobrovského 20, Praha 7

Školní rok 2023/2024

Minibalet l
(4-5 let)
Minibalet ll
(6-7 let)
pondělí
TJ Sokol Letná
15.00 - 15.55
(pokračující)
16.00 - 16.55
(pokračující)
středa
Jóga Letná
14.45 - 15.30
(začínající)
15.35 - 16.30
(začínající)
Praha 7

Klasický tanec I


Na hodinách creative movement se klade velký důraz na přirozený rozvoj taneční osobnosti. Žák se učí prostorovému cítění, rozvíjí muzikalitu. Pedagog dbá na jeho individuální kreativní postup při individuálních zadáních a na tvořivou spolupráci ve skupině. Při výuce se často využívá některá z forem improvizace, která podporuje dětskou fantazii.

Pro děti ve věku 8 - 10 let


Přihlásit se

Adresa:
TJ Sokol Letná, U Studánky 2, Praha 7

Školní rok 2023/2024

Klasický tanec l
pátek
TJ Sokol Letná
14.00 - 15.00
Klasický tanec l