Zůstaňte s námi
ve spojení

 

Důležité kontakty na jednom místě

Provozovatel

U Studánky 2
Praha 7, 170 00

Email

info@baletniskolaaurora.cz

Kontaktuje nás, nebo rezervujte hodinu

Tyto dokumety si vytiskněte a přineste prosím vyplněné a podepsané na první hodinu. Bez odevzdání těchto dokumentů se Vaše dítě nebude moci účastnit výuky.:

1/ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ