Baletní škola Aurora

Praha 7

Přijímáme přihlášky na nový školní rok 2024/25. klikněte zde.


Rozvrh hodin na nový školní rok 2024/2025

I pro nejmladší

Baletní školu Aurora mohou navštěvovat děti již od 4 let. Výuka probíhá hravou formou.

Přátelské prostředí

Vytváříme podporující atmosféru a motivují děti vhodně zvolenými aktivizačními prvky

Dostatek pozornosti

Maximální počet dětí na hodině je 12.

Zkušení pedagogové

Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogové, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru.

Baletní škola Aurora


Baletní škola Aurora je určena pro pohybově nadané děti se zájmem o tanec. Na naší škole se žáci učí především klasický tanec - balet. Nejmenší děti se s baletem seznamují pomocí protahovacích a rytmických cvičení a říkanek, tanečně-pohybových her a procvičováním krátkých a zábavných tanečních choreografií. Naším cílem je, aby děti z hodin odcházely šťastné a nemohly se dočkat příští lekce.