Baletní škola Aurora

Praha 7

Přijímáme přihlášky na nový školní rok. klikněte zde.

Školní rok 2023/2024 začínáme v týdnu od 11. září 2023.


Rozvrh hodin na nový školní rok 2023/2024

I pro nejmladší

Baletní školu Aurora mohou navštěvovat děti již od 4 let. Výuka probíhá hravou formou.

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému dítěti individuálně.

Dostatek pozornosti

Maximální počet dětí na hodině je 12.

Zkušení pedagogové

Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogové, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru.

Baletní škola Aurora


Baletní škola Aurora je určena pro pohybově nadané děti se zájmem o tanec. Na naší škole se žáci učí především klasický tanec - balet. Nejmenší děti se s baletem seznamují pomocí protahovacích a rytmických cvičení a říkanek, tanečně-pohybových her a procvičováním krátkých a zábavných tanečních choreografií. Naším cílem je, aby děti z hodin odcházely šťastné a nemohly se dočkat příští lekce.